آموزش زبان ویکو

آموزش زبان دانمارکی

زبان دانمارکی یکی از زبان‌های مهم شرق اسکاندیناوی است. این زبان از خانواده زبان‌های آلمانی شمالی نیز به‌حساب می‌آید. زبان دانمارکی اکنون در سراسر دنیا در حدود 7 میلیون نفر گویشور دارد. این زبان در کشورهایی چون دانمارک، جزایر فارو، سرزمین‌های گریلند، ایسلند و آلمان مورداستفاده قرار می‌گیرد. به‌گونه‌ای که در کشور ایسلند زبان دانمارکی به‌عنوان زبان دوم در مدارس این کشور تدریس می‌شود.


جالب است بدانید که این زبان به‌عنوان زبان رسمی این کشور انتخاب‌نشده است. زبان دانمارکی در این کشور، تنها به دلیل استفاده‌ی اکثریت مردم و عرف جامعه رسمیت یافته است. این زبان همچنین به زبان ارگان‌های دولتی ملقب شده است. زبان دانمارکی به زبان کشورهای حوزه اسکاندیناوی شباهت زیادی دارد که این امر به علت تاریخچه مشترک آن‌ها است.

آموزش زبان ویکو

آزمون‌های زبان دانمارکی

DANSK مدرک زبان دانمارکی است که شامل دو سطح است: