آلمان

چگونگی قرارداد کاری در آلمان

قرارداد کاری در آلمان

طبق قوانین کشور آلمان در مورد بستن قرارداد کاری در آلمان؛ فردی که استخدام می شود می تواند به کارفرمای خود برای بستن یک قرارداد دائمی و ثابت درخواست کند. در صورتی که زمان قرارداد ثابت تمام شود؛ در عین حال فرد استخدام شونده به کار ادامه دهد؛ و کارفرما نیز در این مورد اعتراض نکند، یک قرارداد نا محدود برای فرد استخدام شونده بسته می شود.

چگونه در آلمان قرار داد کاری بسته می شود؟

موضوع قانون کار کشور آلمان و بستن انواع قرار دادهای کاری، یک موضوع پیچیده است. اما شما می توانید با کمک و مشاوره گرفتن از شرکت کاریابی ویکو تمام اطلاعات مورد نیاز در مورد قرارداد کاری در آلمان را کسب کنید.

قرارداد کاری در آلمان

بستن قرارداد در آلمان و گرفتن بیمه به واسطه قانون کار

در کشور آلمان هنگامی که یک گروه و یا حزب باعث آسیب مالی می شود، قانون مدنی این کشور  این حزب را الزام می کند تا تمام هزینه های مربوط به دادگاه و کلیه مخارج حقوقی را پرداخت کند. قانون کار در کشور آلمان و بستن قرارداد کاری در آلمان، شامل عوامل مختلفی می شود که در این مطلب به جنبه های مختلف آن می پردازیم.

بستن قرارداد کاری  در آلمان

نقطه مشترک در همه قراردادهای کاری، این است که شرایط کلی مربوط به کار در قرارداد ها ذکر می شوند. قرارداد کاری در آلمان نیز از این قاعده مستثنی نیست. بعد از تنظیم قرارداد، هم فرد استخدام شونده و هم کارفرما باید قرارداد را امضاء کنند. بر اساس قانون کار کشور آلمان که با نام (ff.BGB)305 شناخته می شود، کارفرما این حق را دارد که شرایط کار و قرارداد را؛ بدون اینکه با فرد استخدام شونده مذاکره انجام دهد؛ به فرد استخدام شونده تحمیل کند.

دلیل این کار اعتقاد بر این موضوع است که مذاکرات بین فرد استخدام شونده و فرد کارفرما تاثیر چندانی بر شرایط کار نخواهد داشت. بنابراین همیشه آنچه که در قرارداد کاری ثبت می شود، مورد تایید قانون کار نیست. اگر قراردادی که شما امضاء می کنید، موارد ثبت شده در آن طبق قانون نیست، در نتیجه قدرت شما در برابر این قرارداد کاری که حاوی اطلاعات مربوط به شرایط کار می باشد بسیار کم است.

پس اولین ویژگی یک قرارداد نا معتبر این است که شرایط و موارد موجود در آن طبق قانون نوشته نشده است. برای اینکه هنگام بستن قرارداد کاری در آلمان؛ دچار زیان نشوید باید از یک وکیل کمک بگیرید. این وکیل باید بتواند شما را در مورد شرایط بستن قرارداد کاری در آلمان توجیه کند. در نتیجه از زیان به شما جلوگیری می کند.

قرارداد کاری در آلمان

قوانین کشور آلمان در مورد بستن قرارداد کاری

بستن قرارداد کاری در آلمان اینگونه است که شما می توانید؛ یک قرارداد دوساله را ببندید. و یا اینکه به طور هم زمان چهار قرارداد ثابت را ببندید و این قراردادها را هر شش ماه یک بار تمدید کنید.

این قوانین در حالی است که هیچ فاصله زمانی بین یک قرارداد با شرایط کاری ثابت و قرارداد کاری موقت و محدود دیده نمی شود. طبق قوانین کشور آلمان در مورد بستن قرارداد کاری در آلمان؛ فردی که استخدام می شود. می تواند به کارفرمای خود برای بستن یک قرارداد دائمی و ثابت درخواست کند.

حالتی که زمان قرارداد ثابت تمام شود؛ در عین حال فرد استخدام شونده به کار ادامه دهد. کارفرما نیز در این مورد اعتراض نکند، یک قرارداد نا محدود برای فرد استخدام شونده بسته می شود.

در صورتی که کارفرما از شرایط و موفقیت های فرد کارمند و استخدام شونده رضایت داشته باشد. می تواند از طرف او قرارداد ثابت عقد کند.

هنگامی که فرد استخدام شونده خانم باشد و برای مثال به دلیل بارداری سه ماه بعد از فارغ شدن در محل کار خود حاضر نشود؛ در این صورت نیز بستن یک قرارداد ثابت ممکن است. اگر برای انجام یک پروژه کاری پنج سال زمان احتیاج باشد، باز هم در این صورت بستن قرارداد ثابت ممکن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *